Facebook
BIDV

Giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT cho hoạt động đầu tư NƠXH

Đây là trả lời của Bộ Tài chính đối với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định về kiến nghị Nhà nước nghiên cứu chủ trương, chính sách phù hợp để khuyến khích các hoạt động đầu tư hạ tầng và thu hút đầu tư thứ cấp vào các khu công nghiệp.

Theo đó, chính sách ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, thủ tục đầu tư cần được đơn giản hơn, có các giải pháp hỗ trợ tích cực về nguồn vốn và kỳ hạn vay vốn dài hạn cho các dự án đầu tư mang lại lợi ích cho cộng đồng như khu xử lý nước thải, xây dựng ký túc xá cho công nhân và nhà ở xã hội cho người lao động tại các khu công nghiệp.

Riêng hoạt động đầu tư, kinh doanh nhà ở cho học sinh, sinh viên thuê; hoạt động đầu tư, kinh doanh nhà ở cho công nhân làm việc tại các khu công nghiệp thuê đối với người có thu nhập thấp có khó khăn về nhà ở được giảm 50% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng.

Theo H.A./cand.com.vn