Facebook
BIDV

Chuyên mục: Công trình đã thi công

Nhà máy sản xuất cọc vách nhựa uPVC (Phần thân và hoàn thiện)


THÔNG TIN DỰ ÁN


Chủ đầu tư: Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH một thành viên.

Địa điểm: Lô C26 đường số 16, KCN Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP HCM

Loại, cấp công trình: Công trình công cộng, cấp II.

Gói thầu: Phần xây dựng, hệ thống điện và cấp thoát nước, hạ tầng

Năm thực hiện: 2013

Nội dung công việc chủ yếu:

a. Phần xây dựng, hệt thống điện và cấp thoát nước:

- Nhà xưởng: 02 tầng, DT 25.040m2/ tầng, nhịp 8m. Tấng cao 7m, tầng 2 cao 11m.

- Nhà văn phòng: 03 tầng, DT 2448m2/ tầng.

- Nhà xe, nhà bơm, trạm điện, nhà bảo vệ, tường rào, mương cấp nước

- 02 Bể nước ngầm: Bể 1 (80mx4mx4m) và  bể 2 (80mx7mx1,3m)

b. Hạ tầng

- Đường nội bộ: Thảm BT nhựa 24.106m2

- Hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thoát nước thải